Վերադարձի պայմաններ

 

Վիրտուալ բացիկները և նվերները համարվում են թվային նյութ, և ստացողի կողմից նրանք առցանց ստանալուն պես նրանք վերադարձի ենթակա չեն։